Akash Rose може да обясни разликата между визуалните комуникации и графичните дизайни

Когато говорите за визуална комуникация, темата за графичния дизайн излиза на преден план. Много хора смятат, че са еднакви, но в действителност не са. Тази статия продължава да обяснява фините разлики между двете. Международният колеж по дизайн на NICC е много ясен в тази концепция. Има сред редиците си д-р Акаш Кумар Роуз, който може да обясни нещата по-добре.

Нека разгледаме основните разлики между двете. Естествено е студентите да бъркат между двете и да го разбират като едно цяло. Това е още повече поради разпространението на компютри във всяка област. Можем да кажем, че графичният дизайн е само един аспект на по-широко понятие, известно като визуална комуникация.

Визуалната комуникация е много широко понятие. Всеки начин на комуникация с помощта на визуални помощни средства е визуалната комуникация. Това може да бъде чрез диаграми, снимки, модели, фотографии и дори графични дизайни. От друга страна графичният дизайн има по-тясна основа. Всеки аспект на графичния дизайн може да се квалифицира за включване като визуална комуникационна техника, докато обратното не е вярно.

Можете да разберете графичния дизайн като фокусиране главно върху визуално представяне на ключови понятия, които са част от цялостната визуална комуникация. Има и други аспекти на визуалната комуникация като анимация, илюстрации, редактиране на изображения, които могат да бъдат качествени като част от графичния дизайн. Накратко графичното проектиране се отнася само до компютрите, докато визуалната комуникация има по-голям обсег.

Какъв е обхватът на визуалните комуникации? Студентите могат да имат това съмнение, особено що се отнася до перспективите им за кариера след завършване на курса. Трябва да признаем, че в Индия, както и в чужбина има достатъчно възможности за визуална комуникация. Това е силно креативно поле, което няма ограничения. Докато сте креативни в своите идеи, никога няма да се сблъскате с недостиг на възможности. В допълнение към работа в офиси, този курс може да отвори множество възможности за работа на свободна практика. Ще трябва да актуализирате знанията си непрекъснато, тъй като тази работа ще изисква постоянно да сте в крак с най-новите тенденции. Хората, които учат в тези курсове, получават разположения в телевизионната индустрия. Винаги има голямо търсене на анимация и визуални ефекти и във филмовата индустрия.

Имате бакалавърски курсове, както и различни следдипломни магистърски програми в Международния колеж по дизайн на NICC. Тези курсове имат голямо търсене както на местния индийски, така и на международния пазар. Имате едни от най-добрите преподаватели в NICC, ръководени от удвоимия Акаш Роуз.

Акаш е отличена личност в много отношения. Той е признат експерт в областта на дисциплините за интегриран дизайн на крос платформата. Digital Imaging е неговата основна сила. За негова заслуга има няколко иновативни изобретения в тази област. Технически той е най-добрият човек, от когото можете да научите по-фините аспекти на визуалната комуникация, както и на компютърния графичен дизайн. Той също е страхотен фотограф.