Ключовата разлика между аденозин и аденин е, че аденозинът е нуклеозид, докато аденинът е нуклеобаза.

Термините аденозин и аденин са свързани с биологичните системи, тъй като това са компоненти в нуклеиновата киселина. Следователно, тези компоненти присъстват в клетките на тялото.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика
2. Какво е аденозин
3. Какво е аденин
4. Паралелно сравнение - Аденозин срещу Аденин в таблична форма
5. Резюме

Какво е аденозин?

Аденозинът е естествено срещащ се нуклеозид, който присъства под различни форми във всички клетки на тялото. Използва се и като лекарство за лечение на необичайно бързи сърдечни ритми. Когато се разглежда структурата на това съединение, това е пуринов нуклеозид, който съдържа аденинова молекула, прикрепена към рибозна захарна молекула. Производни на аденозин са често срещани в природата; например АТФ или аденозин трифосфат.

Ключова разлика - Аденозин срещу Аденин

Този нуклеозид може да действа като невромодулатор. Това означава, че може да регулира различни популации от неврони. Сред лекарствените употреби на аденозин, лечението на анормални сърдечни ритми е най-честото приложение. Ние наричаме това заболяване SVT или суправентрикуларна тахикардия. Също така аденозинът е полезен като допълнение към талия при пациенти, които не могат да се подложат на стрес-тестове с упражнения. Химичната формула на аденозин е C10H13N5O4, докато моларната му маса е 267,24 g / mol.

Какво е Аденин?

Разлика между аденозин и аденин

Има няколко тавтомера на аденин и често ги считаме за еквивалентни. Нещо повече, тази нуклеобаза се образува от нуклеотидния инозин монофосфат.

Каква е разликата между аденозин и аденин?

Аденозинът е естествено срещащ се нуклеозид, който присъства под различни форми във всички клетки на тялото. Аденинът е пуринова нуклеобаза. Следователно, основната разлика между аденозин и аденин е, че аденозинът е нуклеозид, докато аденинът е нуклеобаза. Когато разглеждаме химичната формула на всяко съединение, аденозинът има C10H13N5O4 като формула, докато аденинът е C5H5N5. Освен това аденозинът е комбинация от захарна молекула на аденин и рибоза, докато аденинът се среща в няколко тавтомерни форми. Така че това също е съществена разлика между аденозин и аденин.

Разлика между аденозин и аденин в таблична форма

Обобщение - Аденозин срещу Аденин

Аденозинът е естествено срещащ се нуклеозид, който присъства под различни форми във всички клетки на тялото, докато аденинът е пуринова нуклеобаза. Следователно, основната разлика между аденозин и аденин е, че аденозинът е нуклеозид, докато аденинът е нуклеобаза.

справка:

1. Brittain, Хари Г. „Профили на лекарствени вещества, помощни вещества и свързана с тях методология.“ Аналитични профили на лекарствени вещества и помощни вещества, 2002, стр. 1–5., Doi: 10.1016 / s1075-6280 (02) 2

С любезното изображение:

1. „Аденозин“ от NEUROtiker - Собствена работа (Public Domain) чрез Commons Wikimedia
2. "Аденин" от Pepemonbu - Направен с BkChem и Inkscape (CC BY-SA 3.0) през Commons Wikimedia