Адсорбент срещу абсорбент

Всеки е наясно с думата абсорбент, но може би не е чувал за адсорбент. С една промяна на „d“ на мястото на „b“ означава много разлика между двете. И адсорбентът, и абсорбентът са различни физични и химични процеси.

Абсорбентът е процесът, при който материал абсорбира известно количество течност или газ в него. Адсорбентът е процес, при който на повърхността на твърд материал се натрупва малко течност или газ.

Абсорбентът е процес, при който веществото поема в друго вещество. Абсорбентът също може да бъде посочен като условие, при което йони, атоми или молекули влизат в някакъв течен, твърд или газов материал. Абсорбцията може да се каже и за процеса, чрез който енергията на фотона се абсорбира от друго образувание.

За разлика от абсорбента, който е свързан с обема, адсорбентът е свързан с повърхността. Адсорбентът е точно обратното на абсорбента, при който газът или течността не се абсорбират, а се образуват само върху повърхността на материала. Адсорбентът се използва широко в промишлени приложения като активен въглен, пречистване на вода и синтетични смоли.

При абсорбция нещо се движи вътре в обект, докато в адсорбента веществото образува слой върху повърхността на обект.

Адсорбцията включва адхезия, а абсорбцията включва разтваряне или дифузия. В абсорбиращите материали атомите, молекулите или частиците се приемат вътре. От друга страна, частиците, атомите и молекулите се прилепват към повърхността само в адсорбентните материали. Молекулите се задържат само на повърхността. Абсорбцията може да се нарече и като запълване на порите, тъй като молекулите отиват дълбоко в тялото.

резюме

1. Абсорбиращ е процесът, при който материал абсорбира известно количество течност или газ в него. Адсорбентът е процес, при който на повърхността на твърд материал се натрупва малко течност или газ.

2. За разлика от абсорбента, който е свързан с обема, адсорбентът е свързан с повърхността.

3. Абсорбентът също може да бъде посочен като условие, при което йони, атоми или молекули влизат в някакъв течен, твърд или газов материал.

4. Абсорбцията може да се каже и за процеса, чрез който енергията на фотона се абсорбира от друго образувание.

5. При абсорбция нещо се движи вътре в обект, докато при адсорбция веществото образува слой върху повърхността на обект.

6. Адсорбцията включва адхезия, а абсорбцията включва разтваряне или дифузия.

7. В абсорбиращите материали атомите, молекулите или частиците се приемат вътре. От друга страна, частиците, атомите и молекулите се прилепват само към повърхността в материалите на адсорбента.

Препратки