Прелюбодеяние срещу замърсяване

Фалшифицирането и замърсяването са термини, които обикновено се използват по отношение на консумативи като храна, лекарства и т.н. И двете предполагат незаконни практики, които са в противоречие с правилата и разпоредбите. Именно поради тези сходства тези два термина са склонни да се използват алтернативно в много контексти. Това обаче не трябва да се прави, тъй като изневярата и замърсяването са две думи, които са полезни при определянето на различни контексти при различни условия.

Какво е прелюбодеяние?

Прелюбодеяването може да бъде определено като добавяне на прелюбодейци в иначе безопасни вещества, като храна, напитки, гориво и т.н. Това, което обикновено е известно като прелюбодеяние, е вещество, което се намира в друго вещество, което не е законно или по друг начин не е разрешено да съществува в тях. Възрастните обаче се различават от разрешените хранителни добавки, което не е незаконно или е опасно да се направи това. Някои примери за фалшифициране биха били добавянето на печени корени от цикория към кафе, вода за разреждане на алкохол или мляко, ябълкови желета вместо по-скъпи желета, режещи агенти в незаконни наркотици като лак за обувки в хашиш, лактоза в кокаин и др.

Подправената храна се счита за нездравословна, опасна и нечиста, а фалшифицирането е законно понятие, че хранителните продукти, които не отговарят на държавните или федералните стандарти. Прелюбодеянието се практикува от търговците единствената причина за получаване на печалба и в резултат на това се произвежда нездравословна храна, която е вредна за човешката система.

Какво е замърсяване?

Замърсяването може да се определи като наличие на нежелани, но незначителни замърсители в дадено вещество. Това може да бъде физическото тяло, материал, околна среда и т.н. Въпреки това, в различни контексти замърсяването се определя по различен начин. В храните и лекарствената химия замърсяването се отнася до наличието на вредни прониквания като патогени или токсини. Това пряко включваше влошаване на качеството на храната поради химични, физични, биологични или фактори на околната среда. Физическите аспекти включват плъхове, насекоми и други животни, които могат да причинят трудно хранителни продукти, докато химическите фактори включват присъствието на вредни химикали, като олово или живак. Това, което попада под факторите на околната среда, са топлината, влажността и други фактори, които могат пряко да повлияят на качеството на храната, докато биологичните фактори включват растежа на микроорганизми като бактерии, гъбички и др.

В химията на околната среда замърсяването се счита за синоним на замърсяване, докато терминът радиоактивно замърсяване може да се отнася до присъствието на радиоактивни вещества, когато неговото присъствие не е желателно или не е било предвидено. Въпреки това в криминалистиката, замърсяването се отнася до материали като коса или кожа, получени от източници, които не са свързани с текущото разследване.

Каква е разликата между замърсяване и прелюбодеяние?

И докато и двете са термини, които се отнасят до неблагоприятни условия по отношение на веществата, които се използват в ежедневния живот, прелюбодействието и замърсяването споделят някои различия, които ги разделят.

• Фалшифицирането означава добавяне на определени съставки, които не са позволени от закона. Замърсяването означава влошаване на качеството на веществото.

• Прелюбодеяването се извършва като практика от някои търговци за получаване на повече печалба. Замърсяването не се извършва като практика.

• Прелюбодеянието се извършва предимно от човека. Замърсяването може да се случи естествено, както и в резултат на фактори от околната среда, като топлина, влажност и т.н.