Разлика между естетиката и естетиката

Естетика срещу естетика

„Естетика“ и „естетика“ споделят важна и жизненоважна връзка; те са идентични по всякакъв начин и двамата въплъщават една и съща идея. Единствената разлика между двете е в правописа им. Правописът на „естетика“ е по-известен и използван в сравнение с „естетика“. Последният термин може да се използва за заместване на предишния термин.

„Естетика“ и „естетика“ споделят една и съща дума етимология. По-ранните форми на думата имат своето начало в гръцките „aisthanomal“ и „aisthetikos“. Съвременната форма на „естетика“ и „естетика“ е немската „asthetisch“, измислена от немски философ Александър Баумгартен през 1735г.

Естетиката и естетиката се разглеждат като отрасъл на изучаването, по-точно философията, който се занимава със стимулирането на петте сетивни органа, както и с въпросите на изкуството, красотата и вкуса във всички форми. Проучването също така се опитва да обобщи принципите на изкуството и красотата. И двете думи могат да се използват като съществителни или прилагателни. Като съществителни те се отнасят до самото изследване и приложението на тяхното значение.

Всяка култура и човек има свой набор от естетика и някои критерии за това какво е привлекателно и красиво. Съществуват обаче и някои основни тенденции или избори, които определят кое е красиво и приятно за общото население.

„Естетика“ идва от концепцията за вкус. Това е очевидно в това, което хората произвеждат (обикновено областта на експертните познания на художниците) и това, което хората възприемат (това включва широката общественост, както и специалистите, критиците и художниците). Хората имат свой уникален вкус, докато други подхождат към казания вкус или като го приемат или отхвърлят.

Естетиката може да се приложи към различни теми или области на дисциплината. Може да се прилага за поминък, жилища, облекло, кухня и гастрономия, роботика, биология, математика и други области и дисциплини, които или дават възможност за използване на петте сетива, или много оценяват всеки материал. Естетиката играе върху усещането за зрение или зрение, защото това усещане обикновено е първото, което забележи стимул, независимо дали съзнателно или несъзнателно.

Естетиката обхваща и това как хората реагират на красотата, независимо дали е направена от човека или по друг начин. Най-честите примери за естетика са природата и произведения на изкуството. Природата обикновено включва живописни фонове, пейзажи и други екологични образувания. Произведения на изкуството включват: живопис, литература, боди арт, музика, декорации, предмети на изкуството, бижута, мода и други произведения, създадени от човека, които се харесват на човешкото възприятие за красота. Тези обекти могат да се отнасят до петте сетива на индивида, но също така и до техните емоции и възприятия.

Като изследване за естетиката вече съществува и се говори за нея в ранните цивилизации и общества. Въпреки това, тя не се счита за голямо проучване чак до 18 век. Джоузеф Аддисън, журналист, публикува поредица от статии, наречени „Удоволствията от въображението“ в списание „Зрелището“ и цитира по-конкретна оценка на това изследване. Имануел Кант също допринесе за теорията за чистата красота и придаде четирите й аспекта: свободата й от концепция, обективността, незаинтересоваността на зрителя и задълженията му.

Резюме:

1. "Естетика" и "естетика" са взаимозаменяеми термини.
2.Естетиката (или естетиката) засяга възприемането на изкуството и красотата. И изкуството, и красотата могат да съществуват в естествено състояние или могат да се позовават на произведение на изкуството - изкуствено тълкуване на това, което е красиво.
3.Всеки индивид има чувство за естетика, което корени от концепцията им за вкус. Съществува обаче и по-общо и широко прието мнение за това какво е красиво и приятно.

Препратки

  • http://www.thebluediamondgallery.com/tablet/a/aesthetic.html