Ajax срещу Microsoft Silverlight

Ajax е съкращение за Asynchronous JavaScript и XML. Това е съвкупност от методи за уеб разработка, използвани от страна на клиента за разработване на интерактивни уеб страници. Microsoft Silverlight е безплатен плъгин за браузър, който дава възможност за пълно интерактивно мултимедийно изживяване и богати бизнес приложения от страна на клиента. Silverlight се базира на .NET Framework общ език за изпълнение (CLR), който позволява да се изпълни един и същ спазен код, който да се изпълнява на сървъра, както и от страна на клиента. И Ajax, и Microsoft Silverlight са базирани на клиента методи или приложения, обогатяващи мултимедийните и бизнес функционалности от страна на клиента, за да се увеличи екстремното потребителско изживяване.

Какво е Ajax?

Ajax е програмен модел, който поддържа редица различни софтуерни инструменти като HTML, JavaScript и XML и всъщност означава асинхронен java script и xml. Използва се за създаване на приложения, които работят в браузър директно на потребителя. Първоначално той се използва широко само с браузъра Internet Explorer от Microsoft, но ревизиите му позволяват да работи с повечето други често срещани браузъри. Основната разлика с Ajax спрямо по-ранните му колеги като HTML е, че той не изисква приставка и позволява на приложенията да работят директно или да бъдат вградени в самия браузър. Той използва двигател, който взаимодейства между браузъра и потребителя, който позволява да се актуализират различни части от уеб страницата, без да се налага да презареждате цялата страница при всяко взаимодействие с потребителя. Ajax не е повторно продаваем продукт, но е свободно достъпен в общностите с отворен код.

Какво е Microsoft Silverlight?

Silverlight е технология, която се основава на .NET рамката, произведена и поддържана от Microsoft и обикновено се нарича Microsoft Silverlight. Той се доставя като приставка към вашия браузър, поддържащ различни видове медии, включително богато интерактивно преживяване както чрез графика, така и чрез видео. Освен това е кръстосана платформа, както и достъпна в различни видове браузъри, включително някои от най-често срещаните в Chrome, Firefox, Internet Explorer и Safari. Именно тази кросплатформена и кръстосана способност на браузъра позволи на разработчиците на софтуер по целия свят да интегрират приложения, използващи Silverlight в браузъра. Това е и голяма промяна в посоката за Microsoft, като позволява на техния софтуер да работи на платформите на своя конкурент. Silverlight 4.0 беше пуснат през 2010 г. с множество нови функции като поддръжка за уеб камера, микрофон и интеграция с браузъра Chrome от Google, както и поддръжка за многоадресни мрежи в поточни медии и телевизия.

Разлика между AJAX и Microsoft SILVERLIGHT

Ajax е по-скоро концепция, а не реална технология сама по себе си и се използва почти изключително в браузъра Internet Explorer, докато Silverlight е крос платформа и крос браузър, което позволява много по-високо ниво на интеграция в света на OS X и онлайн общностите. Докато Ajax е с отворен код, Silverlight е продукт на Microsoft и се използва, за да им даде предимство пред конкурентите си както от Apple, така и от Google, като позволи пълна интеграция в техните приложения. Silverlight е насочен основно към онлайн съдържанието на социалните медии в мрежата чрез изображения и видеоклипове, докато Ajax е повече инструмент за интерактивни приложения през браузъра. Макар и насочени към различна аудитория, и двете технологии имат своето приложение в днешния свят в мрежата и могат да се използват заедно за създаване на интерактивно медийно богато потребителско изживяване.