Анализ срещу оценка
 

Ключовата разлика между анализа и оценката е, че оценката е свързана с тестване, докато анализът е задълбочено проучване на даден предмет. Оценяването е субективно, например преценката на уменията за танцуване в състезание може да зависи от мнението на съдиите. Анализът, от друга страна, е обективен и ще зависи от независими стратегии за измерване, например, научен метод или наблюдение. В тази статия ще разглеждаме главно случаи, в които се използват оценка и анализ и мерките, които всеки следва, за да постигнем резултатите.

Какво е оценка?

Оценяването е по-скоро преценка за способността или качеството на нещо, отколкото търсене на нови знания или по-нататъшно разбиране на нещо, основано на факти или наблюдения. Оценките могат да се провеждат, за да се тестват нечии умения, например езикови умения, таланти, танци, пеене или дори качество / стандарти на стока или услуга. Оценяването винаги включва критерий и редица области като образование, търговия, здравеопазване, оценка на използването на човешките ресурси, свързани с хората, както и продукции или стратегии. Основната цел на оценката е да се заключи съществуващото ниво, качество или стандарти на нещо или някого. Резултатите могат да бъдат използвани за по-нататъшно развитие на същото или за вземане на решения. Например, качеството на стоките се тества от властите, преди да бъдат разрешени за продажба на пазара.

Разлика между анализ и оценка

Какво е анализ?

Анализът е изследване на структурата, съдържанието на нещо или данни с цел интерпретирането им. Анализът се използва и за допълнително обяснение на предмет. Целта на анализа е „обяснение на същността и значението на нещо“. Анализът на нещо обикновено се прави като първата стъпка в процеса на решаване на проблеми. Например, анализ на писмени грешки на учениците в преподаването на английски език се прави с цел да се насочат учениците ефективно да се възстановят от грешките. Това е в контраст с оценяването на студентите на изпит, за да решат или проверят нивото си на компетентност. Анализът играе основна роля в академичните изследвания, например при анализиране на данни за постигане на заключения. При анализ на нещо се използва добре планирана цялостна методология, която помага да се направят научно направени заключения. Хуманитарните науки, социологията, науката и медицината често анализират структурата и съдържанието на предметите, а в областта на търговията статистиката се анализира, за да се признаят икономическите тенденции.

Каква е разликата между анализ и оценка?

Като цяло, когато се сравняват оценката и анализа, е ясно,

• Оценката е процесът на достигане до заключения за нечии умения, таланти или качество на дадена услуга, докато анализът е задълбочено изучаване на дисциплина за по-добро разбиране на фактите.

• Процесът на оценяване е субективен, докато анализът е обективен.

• И оценката, и анализа могат да бъдат използвани за по-нататъшно развитие на нещата, уменията на хората и усъвършенстване на дисциплините.

• Анализът е по-значим при академичните изследвания в сравнение с оценяването.

В заключение забележимо е, че оценката е по-скоро осъдителна в сравнение с анализа, който е доста любознателен за по-нататъшно познаване.

С любезност на изображенията:


  1. Поле за оценка на SSQ от Msfitzgibbonsaz (CC BY-SA 3.0)