Апластична анемия срещу Панцитопения

Костният мозък е гъба тъкан, присъстваща в костите като гръдната кост, черепа, ребрата, таза, гръбначния стълб и т.н. Той е отговорен за производството на кръвни клетки. Апластичната анемия е рядко състояние, при което костният мозък е повреден и той спира да произвежда нови кръвни клетки. Тъй като костният мозък не успява да произведе нови кръвни клетки, има намаляване на всички елементи на кръвта. Това води до панцитопения. Следователно панцитопенията е намаляването на трите елемента на кръвта, т.е. червените кръвни клетки, белите кръвни клетки и тромбоцитите. Панцитопенията не е болест, а находка, наблюдавана при заболявания на костния мозък. Панцитопенията се наблюдава най-често при апластична анемия.

При апластична анемия имунната ни система атакува здравите клетки на костния мозък. Задейства се поради излагане на химиотерапия, лъчетерапия (използва се при рак); химикали като бензол и инсектициди. Причинява се и поради инфекции като хепатит, парвовирус и употреба на лекарства като карбамазепин, хлорамфеникол, докато панцитопенията се наблюдава при състояния като апластична анемия и мегалобластна анемия (поради недостиг на витамин В12 / фолиева киселина). Панцитопенията се наблюдава и при ракови заболявания като остра миелоидна левкемия, която е рак на костния мозък и множествен миелом, който е рак на плазмените клетки (вид бели кръвни клетки). Също така се наблюдава при инфекции и в случаи на увеличен / свръхактивен далак.

И при апластична анемия, и при панцитопения симптомите се развиват поради намалените кръвни клетки. Намалените червени кръвни клетки причиняват анемия. Анемията е намален кислороден капацитет на кръвта. Кръвта съдържа червени кръвни клетки, които носят кислород. Пациентите развиват слабост и задух поради анемия. Намалените бели кръвни клетки причиняват чести инфекции. Намалените тромбоцити водят до лесно кървене от венците и др. И натъртвания. Пациентът може да развие кървене от носа или ректума. Ако ракът причини панцитопения, пациентът развива увеличение на черния дроб и далака.
Тестове като пълна кръвна картина, тест за функционирането на бъбреците, тест за функциониране на черния дроб, нива на електролити, витамин В12 и фолиева киселина се правят, за да се установи причината за панцитопенията. Рентгенография на гръдния кош, компютърна томография и сонография на корема се правят, за да се изключат други причини за панцитопения. Костномозъчната биопсия ще ни помогне да потвърдим причината за панцитопенията. При апластична анемия биопсията показва хипоцелуларен костен мозък, т.е. кръвните клетки са по-малко и се заместват от мазнини.

Лечението на апластичната анемия включва поддържащо лечение чрез кръвопреливане и антибиотици за контрол на инфекциите. Имуносупресорите се използват за потискане на активността на имунните клетки, които увреждат костния мозък. При млади пациенти трансплантацията на костен мозък е опция. Лечението на панцитопенията зависи от причината. Ако левкемия е причинила панцитопенията, лечението включва химиотерапия, лъчелечение и трансплантация на костен мозък.

резюме

Апластичната анемия е кръвно заболяване, при което костният мозък се уврежда, засягащ производството на кръвни клетки. Костният мозък спира да произвежда нови кръвни клетки. Причинява се поради излагане на химиотерапия, лъчетерапия, инфекции, употреба на лекарства и др. Тестове като пълна кръвна картина и биопсия на костен мозък ще потвърдят диагнозата. Лечението ще включва кръвопреливане, антибиотици и имуносупресори.
Панцитопенията е намаляване на кръвни елементи като червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити. Това не е болест, а много често срещана находка, наблюдавана при заболявания, включващи костния мозък като апластична анемия, мегалобластна анемия, множествен миелом, остра миелоидна левкемия, спленомегалия и др. Нивата на фолиева киселина и т.н. ще ни помогнат да диагностицираме причината. Биопсията на костния мозък ще помогне да се потвърди диагнозата. Лечението зависи от причината.

Препратки