Изкуството и дизайнът имат много близки значения. Определението и естеството им обаче са различни. Майсторите на изкуството се наричат ​​художници, докато майсторите на дизайна се наричат ​​дизайнери. Те са двама различни хора, практикуващи два различни занаята.

Освен това се казва, че художниците притежават вроден талант за изкуство. Въпреки че те все още могат да притежават свое собствено умение, само по себе си умението няма да бъде от полза, ако нямаше естествен талант. Дизайнерите обаче се наклоняват повече към уменията за учене. Дори и да нямат този естествен талант, все пак могат да измислят най-добрите дизайни поради многогодишното си обучение и практика. Объркването се опира само на факта, че някои от тези дизайнери считат себе си за художници, докато рядко някой художник ще го нарече дизайнер.

Изкуството и дизайна се различават по отношение на предназначението си: за какво са предназначени? Преди всичко изкуството има за цел да изведе нещо ново от публиката или от наблюдателя. Той се стреми да изгради онази определена връзка между художника и наблюдателите на неговото изкуство. И обратното, дизайните имат за цел да накарат аудиторията да осъзнае нещо, което вече съществува или съществува. Например дизайнът може да бъде насочен към закупуване на продукт или артикул, наемане на определена услуга или отиване на определена ориентир. Дизайните са ефективни само ако са в състояние да постигнат целта си, както е посочено.

Изкуството се различава от дизайна по смисъла, че търси интерпретация от публиката, а не разбиране. Аудиторията на изкуството ще направи различни интерпретации на една конкретна картина, да кажем „Тайната вечеря.“ Човек може да почувства щастие от това произведение на изкуството, докато религиозните сектори могат да го интерпретират по-божествено. Независимо от това, всички те са коректни в своите интерпретации.

Дизайнът е противоположната страна на монетата. Тя не е предназначена да бъде интерпретирана, но разбрана. В случай, че даден дизайн ще бъде интерпретиран, той вече ще провали целта си. Целевата аудитория на всеки дизайн трябва да разбере какво дизайнерът иска да направи. Ако получат съобщението, тогава може да се каже, че дизайнът наистина е бил ефективен.

Резюме:
1. Експертите на изкуството се наричат ​​художници, докато дизайнерите са тези, които се случват като дизайнери.
2.Артът е насочен към установяване на връзка между художника и публиката, както и към предизвикване на нова емоция от наблюдателя. Това не е нещо, което вече съществува. Обратно, дизайните са предназначени за аудиторията да реализира концепция, която вече съществува в момента.
3.Art трябва да се тълкува, докато дизайнът трябва да бъде разбран.

Препратки