Ключова разлика - Artisan vs Craftsman
 

Въпреки че Artisan и занаятчията са две думи, които понякога са категоризирани като синоними, съществува ключова разлика между тези две думи. Първо нека определим думите занаятчия и занаятчията. Занаятчия е умел работник, който прави нещата на ръка. От друга страна, занаятчията е работник, квалифициран в занаят. Ключовата разлика може да се наблюдава в обекта, произведен от майстор и занаятчия. При създаването на занаятчия може да се наблюдава искра на творчеството. При майстора обаче творението е резултат от възпроизвеждане, повече от творчество.

Кой е занаятчия?

Занаятчия е умел работник, който прави нещата на ръка. Занаятчиите създават различни предмети. Това включва скулптури, бижута, мебели, дрехи, механични стоки, инструменти и др. Специалността на един занаятчия е, че повечето от предметите, които създават, имат функционална стойност. Ето защо може да се направи разлика между художник и занаятчия. В случая с художник предметите имат повече естетическа стойност от всичко друго, но предметите, създадени от занаятчиите, имат както функционални, така и естетически ценности. Трябва обаче да се подчертае, че в някои случаи предметите могат да имат само декоративна стойност.

Смята се, че за да бъде занаятчия, индивидът изисква много опит и творчество. Някои дори могат да се отличат с нивата на артистите. В древните дни, преди индустриалната революция, довела до масовото производство на стоки, занаятчиите са заемали високо място в обществото, тъй като хората са консумирали различни предмети от занаятчии. И до днес такива предмети имат висока стойност на пазара, защото са ръчно изработени, следователно носят уникална стойност.

Разлика между занаятчия и занаятчията

Кой е занаятчия?

Занаятчия е работник, умел в занаята. Има редица занаяти, които един майстор може да усъвършенства, като се започне от дърводелство до керамика. Един занаятчия трябва да има много опит, за да може да бъде умел в създаването на различни занаяти. Когато занаятчият е нов в областта, той често работи под надзора на майстор майстор. Такъв човек е известен като чирак.

Във всяка страна има занаяти, които са уникални за страната или региона. Например в Шри Ланка създаването на маски в различни традиционни форми се счита за занаят. Но заедно с новото технологично развитие повечето занаяти умират поради увеличаването на различни индустрии, които заместват ролите на занаятчиите с машини.

Ключова разлика - Artisan vs Craftsman

Каква е разликата между Artisan и Craftsman?

Определения на занаятчия и занаятчия:

Artisan: Занаятчия е умел работник, който прави нещата на ръка.

Занаятчия: Занаятчията е работник, умел в занаята.

Характеристики на занаятчия и занаятчия:

обект:

Artisan: Обектът има както функционална, така и естетическа стойност.

Майстор: Обектът има предимно функционална стойност.

Стойност на пазара:

Artisan: Обектът има висока стойност.

Майстор: Обектът има сравнително по-ниска стойност.

умения:

Майстор: Занаятчият е високо квалифициран в своята област.

Занаятчия: Занаятчията също е високо квалифициран в своята област, въпреки че не се нуждае от много креативност, само необходимото умение, за да копира предмет.

С любезност на изображенията:

1. Artisans Angkor By Piseth1 [CC BY-SA 3.0] през Wikimedia Commons

2. Шекертаун занаятчийски кутии от Том Алън [CC BY-SA 2.0] през Wikimedia Commons