Ключовата разлика между азбеста и циментовия лист е, че азбестът е естествен силикатен минерал, докато циментовият лист е изкуствено направен строителен материал.

Азбестът е минерални и циментови листове или фибро са материали, които са полезни като строителни материали и са съставени от азбест и циментова смес. Тук азбестът присъства във влакнеста форма. Природният азбест се среща като дълги и тънки влакнести кристали.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика 2. Какво е азбест 3. Какво представлява циментовият лист 4. Сравнение отстрани - Азбест срещу цимент в таблична форма 5. Резюме

Какво е азбест?

Азбестът е естествен силикатен минерал. Има шест форми на този минерал; колективно наричаме азбест. Също така този материал се среща като дълги тънки влакнести кристали. Всяко от тези влакна съдържа фибрили. Тези фибрили са в микроскопична скала. Освен това, тези фибри лесно се преместват в атмосферата чрез абразия или чрез други процеси. Кристалната система на този минерал може да бъде описана като орторомбична или моноклинна, тъй като и двете структури могат да се видят. Този минерал има бяло-сив вид. Кристалният навик е аморфен, а разцепването е призматично. Фрактурата на азбест е влакнеста. Има копринен блясък, а минералната жилка е бяла.

Азбестът се използва широко като строителен материал, главно при покриви. Той обаче е добре известен със своите опасности за здравето. Следователно в много страни този материал е забранен и не е разрешено да се използва като строителен материал. Това е главно защото вдишването на фибрили от азбест може да причини канцерогенни състояния като азбестоза и рак на белия дроб. Поради тази причина много материали влязоха в употреба като заместители на азбеста.

Какво е циментов лист?

Циментовият лист е строителен материал, изработен от азбестови влакна. Той е важен главно като покривен материал. Освен това, циментовият лист съдържа азбестови влакна и цимент. При производството на циментен лист тънък, твърд цимент се подсилва с помощта на азбест за образуване на циментови листове.

Освен това този материал е отличен заместител на някои други строителни материали като дърво, тухла, шисти, камъни и др. Ние наричаме този материал като циментови листове, тъй като е направен като листове или тръби, но можем да го формираме във всеки друг форма също. Също така, общото наименование на този материал на пазара е „фибро“.

Каква е разликата между азбеста и циментовия лист?

Циментовите листове са изработени от азбест. Следователно, те са два различни материала. Ключовата разлика между азбеста и циментовия лист е, че азбестът е естествен силикатен минерал, докато циментовият лист е изкуствено направен строителен материал. Освен това, когато разглеждаме състава на тези материали, азбестът съдържа микроскопични влакна от силикатен минерал, докато циментовите листове съдържат влакнест азбест и цимент.

Освен това азбестът е важен за производството на строителен материал, като фибро, но циментовите листове са важни като строителен материал, като заместител на други строителни материали като дърво, тухла, шисти, камъни и др.

По-долу инфографиката обобщава разликата между азбест и циментовия лист.

Разлика между азбеста и циментовия лист в таблична форма

Обобщение - Азбест срещу циментов лист

Накратко, циментовите листове са изработени от азбест. Следователно, те са два различни материала. В обобщение, основната разлика между азбеста и циментовия лист е, че азбестът е естествен силикатен минерал, докато циментовият лист е изкуствено направен строителен материал.

справка:

1. X, Hanstacey. „Влакнест цимент.“ ABIS, 4 септември 2019 г., наличен тук. 2. "Азбестов цимент." Уикипедия, Фондация Уикимедия, 12 септември 2019 г., достъпна тук. 3. "Азбест." Уикипедия, Фондация Уикимедия, 21 септември 2019 г., достъпна тук.

С любезност на изображенията:

1. „Азбест с московчанин“ От Арам Дулян (Потребител: Aramgutang) - Собствена работа (Public Domain) чрез Commons Wikimedia 2. „Fibro“ от Billbeee от английската Wikipedia (CC BY 2.5) чрез Commons Wikimedia