Аспирация срещу вдъхновение

Аспирацията и вдъхновението са две различни думи и има някаква разлика между тях по значение, въпреки че звучат доста сходно. Аспирацията се отнася до надежда и амбиция. Всички имаме мечти за бъдещето. Това са нашите стремежи. От друга страна, вдъхновението се отнася до порива да усетите или да направите нещо. Като хора сме вдъхновени от хората и различни неща, които ни заобикалят. Това могат да бъдат книги, филми, песни и дори снимки. Те ни мотивират и оформят нашите стремежи.

Какво означава Аспирацията?

Първо, когато се изследва концепцията за стремеж, тя може да се тълкува като надежда или амбиция за бъдещето. Човек, който се стреми да бъде някой в ​​бъдеще, мечтае да изпълни този стремеж. Това позволява на човека да си представи какво би било бъдещето му. Именно този образ на бъдещето се стреми да постигне индивидът. Например, когато човек казва „Аз се стремя един ден да бъда балерина“, това подчертава, че човекът е мотивиран да придобие определена роля в бъдеще. Именно този образ формира стремежа и също го подхранва. Когато хората се стремят да постигнат определени кариери или статуси, това често е последвано от процес на дейности и планове. Чрез изпълнението на тези дейности човекът получава възможността да направи своя стремеж реалност. Като цяло един стремеж може да се разбира и като силен подтик за постигане на нещо.

Какво означава Вдъхновение?

Вдъхновението обаче не може да се тълкува като амбиция. Напротив, вдъхновението може да доведе до амбиция или надежда. В този смисъл може да се определи като подтик да се направи нещо. Това е нещо, което идва вътре в индивида и задейства стремеж. Много неща могат да вдъхновят хората. Природата, хората, музиката са някои от източниците на вдъхновение. Например вземете случая с поет, който се наслаждава на истинската красота на природата, че пише стихотворение за живописната красота. В този пример именно природата действа като вдъхновение за литературното му творчество. Той има потенциала да предизвика нещо вътре в индивида, което го кара да се включи в творчество. Хората също могат да станат вдъхновение за другите. Майка Тереза, Нелсън Мандела, Махатма Ганди са някои примери за хора, които са успели да вдъхновят хиляди животи. Не е нужно обаче винаги да са известни герои. Понякога нашите родители, приятели, учители, връстници също могат да ни вдъхновят. Това вдъхновение се задейства поради специфична характеристика, ход на действие, личност на индивида. В някои случаи вдъхновението може да доведе до стремеж. Например дете, което гледа телевизионна програма по телевизията, може да се вдъхнови от журналист, който също се стреми да бъде такова в бъдеще.

Каква е разликата между Аспирация и Вдъхновение?

• Аспирацията се отнася до амбиция, докато вдъхновението се отнася до желанието да се направи нещо.

• Аспирацията мотивира индивид да го постигне в бъдеще, докато вдъхновението работи като спусък за стремежи.

• Вдъхновението идва вътре в индивида и стремежът насочва тази енергия към цели в бъдеще.

С любезност на изображенията:


  1. Балерина от Scillystuff (CC BY-SA 3.0) Майка Тереза ​​от Турелио (CC BY-SA 2.0 de)