Ключовата разлика между асертивното и утвърдителното изречение е, че асертивната присъда може да бъде положителна или отрицателна, докато положителното изречение винаги е положително.

Има четири основни типа структури на изречения като императивни, декларативни, питателни и възклицателни изречения. Асертивното изречение е друго име за декларативни изречения. Потвърдителните и отрицателните изречения са два вида асертивни изречения. Както показват имената им, утвърдителните изречения имат положително значение, докато отрицателните изречения имат отрицателно значение.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика
2. Какво е утвърдителна присъда
3. Какво е утвърдителна присъда
4. Връзка между асертивната и утвърдителната присъда
5. Паралелно сравнение - Утвърдително срещу утвърдително изречение в таблична форма
6. Резюме

Какво е утвърдителна присъда?

Асертивните изречения или декларативните изречения са най-често срещаният тип изречения, които използваме в ежедневния си живот. Съответно тези изречения излагат факти. Например,

Петър е ученик.

Петър не обича да се събужда рано сутрин.

Както се вижда по-горе, утвърдителните изречения заявяват, твърдят или декларират по някое време. Тези изречения включват прости, сложни или сложни изречения. Нека разгледаме още няколко примера:

Джейн се прибра, затова не я срещнах днес.

Всички бяха шокирани, когато чуха, че се развеждат.

Не е завършил дипломата си.

Откраднах няколко бисквити от калай.

Има три типа мускули: скелетни, сърдечни и гладки.

Разлика между утвърдителното и утвърдителното изречение_Фиг 01

Освен това, за разлика от интегративните изречения и възклицателните изречения, асертивните изречения винаги завършват с период или пълно спиране. Следователно те са много лесни за разпознаване.

Какво е утвърдителна присъда?

Потвърдителното изречение е изречение, което утвърждава, а не отрича предложение. С други думи, всяко изречение или декларация, което е положително, е утвърдително твърдение. По този начин, утвърдителните изречения са противоположни на отрицателните изречения.

Разлика между утвърдителното и утвърдителното изречение_Фиг 02

Потвърдителните изречения ни казват какво или нещо има, прави или е, докато отрицателните изречения правят точно обратното, т.е. показват, че нещо или нещо няма, не може или не е. Например,

Роуз танцуваше с Джак. (посочва какво прави някой)

Госпожа Питърсън е учител по химия. (указва какво е някой)

Бретан има пудел. (посочва какво има някой)

Каква е връзката между асертивната и утвърдителната присъда?


  • Утвърдителното изречение е вид асертивни изречения.

Каква е разликата между асертивната и утвърдителната присъда?

Асертивното изречение е изречение, което декларира, заявява или отстоява факт или мнение, докато утвърдителното изречение е изречение, което показва положителен смисъл или смисъл. Следователно, ключовата разлика между асертивното и утвърдителното изречение е, че докато асертивните изречения могат да бъдат или положителни, или отрицателни, утвърдителните изречения винаги са положителни.

Разлика между асертивната и утвърдителната присъда в таблична форма

Обобщение - Асертивно срещу утвърдително изречение

В заключение, утвърдителните и утвърдителните изречения са два вида основни структури на изречения. Ключовата разлика между асертивното и утвърдителното изречение е, че асертивната присъда може да бъде положителна или отрицателна, докато положителното изречение винаги е положително.

С любезност на изображенията:

1. ”1709944 ″ от DADEVAL (CC0) през pixabay
2. ”1136863 ″ от Jess_the_VA (CC0) през pixabay