Какво е глобалното затопляне?

Глобалното затопляне или глобалното изменение на климата е климатологично явление, при което глобалната температура се повишава поради увеличаването на парникови газове в атмосферата, като въглероден диоксид и метан. През изминалия век глобалната температура се повишава и се очаква да продължи да нараства, което ще има последици за бъдещето на климата.

Фон за глобалното затопляне

Феноменът на глобалното затопляне е предсказан за първи път през 60-те години. Климатолозите, като Чарлз Дейвид Килинг, откриха, че въглеродният диоксид се увеличава с година на година по целия свят. Те теоретизираха, че това би довело до драматични повишения на температурата поради свойствата на задържане на топлината на въглеродния диоксид.

Основни доказателства за глобалното затопляне

Директни измервания на температурата

Основното прогнозиране на глобалното затопляне е повишаването на температурата. Това се потвърждава от директни измервания на температурата от 60-те години. Всяка година се счупват хиляди рекорди за гореща температура, а трите най-горещи години се записват в десетилетието на 2010 г., най-новото десетилетие към момента на писането.

Топене на лед

Поради повишаване на температурата, повечето ледници са били в отстъпление и повечето големи ледени покривки намаляват по размер, губейки маса всяка година. Това топене на сухопътния лед предизвика опасения за повишаване на морското равнище. Друга тревога е, че планинските ледници, особено тези в Хималаите, съдържат по-голямата част от прясното водоснабдяване, което е източник на питейна вода за много човешки общества.

Причина за глобалното затопляне

Причината за глобалното затопляне е увеличаването на концентрацията на парникови газове като въглероден диоксид и метан в атмосферата. Директните измервания на парникови газове показват, че те непрекъснато се увеличават през последния век и половина. Миналите данни показват, че настоящото увеличение на въглеродния диоксид от средата на 19 век се отклонява от нормата за най-новата геоложка история. Най-важният източник за данни относно изменението на въглеродния диоксид са ледените ядрени данни.

Ледени ядра

Централните равнини на Гренландия имат много редовен снеговалеж, което създава последователни слоеве лед. Тъй като тези слоеве се натрупват година след година, ледът става по-компактен и въздушните мехурчета се залавят в него. Тези въздушни мехурчета са изолирани от съвременната атмосфера, така че техният състав отразява какъвто и да е бил съставът на древната атмосфера по времето, когато се е случило уплътняването и изолирането.

Използвайки ледени ядрени записи, учените са установили, че въглеродният диоксид е поддържал определени нива през последните няколкостотин хиляди години. В началото на 19 век обаче нивата на въглеродния диоксид започват драстично да се увеличават и да се отклоняват от очакваните нива. Това увеличение е в пряка зависимост от скорошното повишаване на температурата. Разумно е да предположим, че има връзка между въглеродния диоксид и температурата, тъй като въглеродният диоксид е парников газ, който улавя топлината от слънцето, като по този начин повишава температурата.

Глобалното затопляне като антропогенен феномен

Причината за увеличаването на емисиите на въглероден диоксид през последните двеста години е свързана с индустриалната революция, когато изкопаеми горива като въглища и нефт започнаха да се използват за осигуряване на енергия за градовете и машините. Въглищата и маслото са органични материали, които се образуват, когато живите организми се променят под топлина и налягане. Когато се образуват въглища и нефт, въглеродът, който съставлява бившите живи организми, които сега са въглища и нефт, се отстранява от въглеродния цикъл, така че да не се внася обратно в атмосферата. Въглеродът е по същество изолиран, вече не допринася за климата.

По време на индустриалната революция обаче хората започват да вадят въглищата и нефта от земята и да ги използват за захранване на своите машини. По време на процеса на изгаряне се произвежда въглероден диоксид, което води до нетно увеличение на въглеродния диоксид в атмосферата и океаните. Поради изкопаемите горива хората са отделили в атмосферата прекомерни количества въглероден диоксид. Хората започнаха да използват изкопаеми горива в голям мащаб само преди 200 години, а нивата и температурата на въглеродния диоксид само се увеличават, по начин, който не беше норма, през последните 200 години. Това прави възможно човешката дейност да доведе до увеличаване на емисиите на въглероден диоксид и други емисии на парникови газове.

Други последствия от глобалното затопляне

В допълнение към топенето на ледените покривки и покачването на морското равнище, глобалното затопляне вероятно ще доведе до по-екстремни модели на времето, като урагани и наводнения. През изминалото десетилетие имаше леко подобрение в този вид събития, въпреки че не е ясно дали това се дължи пряко на глобалното затопляне.

Какво е глобалното затъмняване?

Глобалното затъмняване е явление, при което количеството слънчева светлина, достигащо до земната повърхност, намалява. Това явление е открито за първи път през 50-те години на миналия век и се дължи на замърсяване в атмосферата.

Причини за глобалното затъмняване

В процеса на изгаряне на изкопаеми горива се получават аерозоли, които са много отразяващи. Тъй като концентрацията на аерозоли в атмосферата се увеличава, тяхната отражателна способност причинява повече слънчева радиация от слънцето да се отразява. Това намалява количеството слънчева светлина, достигащо до повърхността.

Ефекти от глобалното затъмняване

Глобалното затъмняване е намалило количеството енергия, донесена на земната повърхност чрез слънчева радиация. Това може да доведе до намален воден цикъл и по-малко изпарение, което може да доведе до по-малко валежи. Съществуват опасения, че това може да повлияе на селското стопанство поради прекъсването на сезоните на мусоните в части на света, които разчитат на летни дъждове за отглеждане на култури. Глобалното затъмняване може също да повлияе на растежа на растенията и усилията за възобновяема енергия, използващи слънчевата енергия. От 80-те години на миналия век, поради политиките за опазване на околната среда за пречистване на замърсяването на въздуха, се наблюдава намаляване на глобалното затъмняване, а някои дори твърдят, че той е спрял или отменен.

Прилики между глобалното затопляне и глобалното затъмняване

Глобалното затопляне и глобалното затъмняване са свързани както с изгарянето на изкопаеми горива, така и двете могат да бъдат предотвратени или смекчени чрез промяна на начина на използване на изкопаемите горива. Те също заплашват да променят климата по начини, които ще засегнат значително човешките общества.

Разлики между глобалното затопляне и глобалното затъмняване

Въпреки че има сходства между глобалното затопляне и глобалното затъмняване, има и забележими разлики, които включват следното.


 • Глобалното затопляне се причинява от увеличаването на парникови газове като въглероден диоксид поради изгарянето на изкопаеми горива, докато глобалното затъмняване е резултат от аерозолите, произведени като страничен продукт от изгаряне на изкопаеми горива.
  Глобалното затопляне води до повишаване на температурата, докато глобалното затъмняване на теория трябва да доведе до по-ниски температури.
  Глобалното затъмняване се забавя, спира или е възможно дори да се обърне, откакто е открито за първи път, докато глобалното затопляне продължава.
  Глобалното затопляне води до увеличаване на валежите поради изпаряване на океаните, докато глобалното затъмняване води до по-малко валежи поради намалено изпарение.
  Глобалното затопляне ще доведе до по-тежко време, докато глобалното затъмняване води до по-спокойно време, тъй като по-малко енергия във водния цикъл ще означава по-малко бури.

Глобално затопляне срещу глобално затъмняване: сравнителна диаграма

Обобщение на глобалното затопляне срещу глобалното затъмняване

Глобалното затопляне е явление, при което глобалната атмосферна температура на Земята се увеличава, което води до топене на ледени покривки, по-високо морско равнище и по-екстремно време. Предимно се причинява от увеличаване на концентрацията на антропогенни парникови газове, като въглероден диоксид. Глобалното затъмняване е явление, при което все по-малко слънчева светлина достига до земната повърхност поради увеличаването на производството на аерозоли като страничен продукт от изгарянето на изкопаеми горива. Както глобалното затопляне, така и глобалното затъмняване са свързани с изкопаемите горива и двете ще окажат значително въздействие върху човешките общества, ако продължат да не работят. Въпреки тези прилики, двете явления са различни по това, че едното води до по-топли температури, а другото трябва да доведе до по-студени температури. Възможно е глобалното затъмняване да е компенсирало глобалното затопляне, така че планетата да не се е затоплила толкова, колкото иначе би имала. Друга важна разлика е, че глобалното затъмняване изглежда намалява или може да е спряло, докато глобалното затопляне продължава да оказва значително влияние върху планетата и човешката цивилизация.

Калеб Стром

Препратки

 • Харис, Даниел К. „Чарлз Дейвид Килинг и историята за измерванията на атмосферния CO2“. (2010): 7865-7870.
 • Орлеманс, Йоханес. "Количествено определяне на глобалното затопляне от оттеглянето на ледниците." Science 264.5156 (1994): 243-245.
 • Vaughan, David G. et al. „Наблюдения: криосфера.“ Климатични промени 2103 (2013): 317-382.
 • Али, Ричард Б. Двумилиметровата машина на времето: ледени ядра, рязко изменение на климата и нашето актуализирано издание за бъдещето. Princeton University Press, 2014.
 • Али, Ричард Б. Двумилиметровата машина на времето: ледени ядра, рязко изменение на климата и нашето актуализирано издание за бъдещето. Princeton University Press, 2014.
 • Schiermeier, Quirin. "Повишен риск от наводнения, свързан с глобалното затопляне." (2011): 316-316.
 • Anthes, Richard A., et al. "Урагани и глобално затопляне - потенциални връзки и последици." Бюлетин на Американското метеорологично дружество 87.5 (2006): 623-628.
 • Диво, Мартин. „Глобално затъмняване и изсветляване: Преглед.“ Journal of Geophysical Research: Atmospheres 114.D10 (2009)
 • Stanhill, Gerald и Shabtai Cohen. "Глобално затъмняване: преглед на доказателствата за широко и значително намаляване на глобалната радиация с обсъждане на нейните вероятни причини и възможни последствия за селското стопанство." Селскостопанска и горска метеорология 107.4 (2001): 255-278.
 • Кредит за изображение: https://pixabay.com/es/cambio-climático-2254711/
 • Кредит за изображение: https://pixabay.com/es/cambio-climático-2063240/