цена за придобиване на нови клиенти спрямо задържане


Отговор 1:

Не искам да бъда толкова опростен, но това е ключът към привличането и задържането на клиенти. Трябва да сте много замислени как да управлявате техните очаквания със способността, която трябва да срещнете и да надхвърлите тези очаквания.

Често компаниите обещават перспективи повече, отколкото могат напълно да осигурят. Това прави задържането трудно и също така затруднява придобиването на нови акаунти.

Да, обикновено е по-евтино да задържите някого, отколкото да намерите и стартирате нов клиент, но зад този факт е необходимо това, което да ги задържи на първо място. Това, което е в състояние постоянно да бъде обещано и наддавано, е това, което изгражда нова клиентска база и поддържа старата база непокътната.

Това ще направи трезв преглед на това как всъщност можете да бъдете по-добри и различни от вашата конкуренция по начин, по който клиентите и перспективите разбират и вярват. Това е основен момент и нещо, което трябва да препрочетете и усвоите.

Това е изпълнимо, но също така е нещо, което се обърква твърде често.